Koepelorganisaties

Gent, stad in werking’ (Gsiw) is een open partnerschap met een vaste waarde in het lokaal werkgelegenheidsbeleid van de stad Gent. Het partnerschap bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn. Het engageert zich om een gemeenschappelijke strategie uit te werken en verschillende initiatieven op te zetten. Dit gebeurt steeds met het oog op kwaliteitsvol werk voor iedereen.

Groep Maatwerk behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sterpunt Inclusief Ondernemen- De Werkplekarchitecten zijn meer dan 40 niet-winstgedreven organisaties die over heel Vlaanderen mensen coachen, opleiden en begeleiden naar de passende job. Vaak gaat het om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... 

HERW!N is een koepelorganisatie van 100 sociale circulaire bedrijven, voortgekomen uit de fusie van SST vzw en Komosie (Kringwinkels, energiesnoeiers, foodsavers, groenonderhoud, ...).

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.