Werk voor mensen met een migratieachtergrond

Je recht om te werken wordt aangeduid op je verblijfsdocument. Je werkgever dient bij een tewerkstelling van meer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning (single permit) aan te vragen. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

Eens je verblijf geregeld is, kun je meestal zonder probleem aan de slag als jobstudent, deeltijds leerling, werknemer of als zelfstandige. Wie een inburgeringscursus volgt, wordt automatisch ingeschreven bij de VDAB.

In de rubriek werken vind je diensten die je begeleiden naar werk.Onderstaande diensten zijn specifiek gericht naar mensen met een migratieachtergrond.

  • Voor vluchtelingen:  ESF-project Werkplek Vluchtelingen Gent begeleidt vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers uit derde landen richting werk.
  • Voor jongeren: DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als buddy hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk.
  • Voor hoogopgeleide anderstaligen (niet-EU): Om vraag en aanbod van hoogopgeleide werkzoekende en werkgever met elkaar te verbinden is er de 'one-stop-shop'@level2work. Het is een fysiek loket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk. 
  • Stad Gent: Overzicht van acties gericht op inschakeling van werkzoekenden en niet-beroepsactieven, sociale economie, re-integratie van langdurige zieken, ... 

Let op: bij het statuut arbeidsmigrant is je verblijfsvergunning gebonden aan je werkgever. Als je ontslag neemt of krijgt, vervalt in principe je verblijfsvergunning.


Let op: het is niet mogelijk om vanuit onwettig verblijf een toelating tot werk, en dus tot verblijf, aan te vragen. 


Tip: Gentse werkzoekenden die moeite hebben met hun digitale zoektocht naar werk, kunnen voortaan terecht bij de ICT steward. Hij helpt je om online te solliciteren, vacatures te vinden, je VDAB-dossier in orde te brengen, ... 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.