Buddywerking ( of duo-project)

Body

Een buddy is geen hulpverlener, maar een vrijwilliger die geregeld tijd vrijmaakt en steun biedt aan iemand met een ondersteuningsvraag of een kwetsbaarheid. Dat kan zijn door te praten, contact te leggen met lotgenoten of samen leuke dingen te doen. Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

De duo-methodiek in een buddywerking helpt je om in een-op-een contact (opnieuw) vertrouwen te krijgen in mensen en je open te stellen voor de wereld rondom jou. Er bestaan buddywerkingen voor diverse doelgroepen en thema's binnen verschillende settings of sectoren (mensen met een psychische kwetsbaarheid, kansarmen, mensen met een migratie-achtergrond, in een multi-problemsituatie, met een beperking of ziekte, ex-gedetineerden, cliënten van CAW en OCMW…). Sommige buddywerkingen bieden naast persoonlijk en sociaal contact ook praktische ondersteuning: samen zoeken naar een woning, huiswerkbegeleiding, Nederlands oefenen, sporten en bewegen…Veelal zijn de buddywerkingen opgezet als een ‘project’ binnen een overkoepelende organisatie. Daarom is het moeilijk om een volledig overzicht te geven.

Ook zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen organiseren vaak een vorm van buddywerking. Bij sommige ziekenfondsen kun je terecht voor een buddy die je bijstaat in geval van gezondheidsproblemen. Het lokaal dienstencentrum brengt buren met elkaar in contact via het project buren voor buren.  


Infofiche: Zelfzorg (lotgenotencontact), Ziekenfonds (chronische ziekte), Buddywerking bij kankerBuddywerking GGZ (psychische moeilijkheden),  Buddy bij de wieg (prenatale zorgverlening), Duo for a job (werk - mensen met een migratieachtergrond), Samen Gentenaar (taal - mensen met een migratieachtergrond)

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien of suggestie?