Overleg en advies

  • Eerstelijnszone Gent ondersteunt het netwerk van hulpverleners die werken met gezinnen in precaire verblijfssituaties (GIPS) binnen het GIPS-overleg. Zo werd onder meer een sociale kaart ontwikkeld om de begeleiding van deze gezinnen over organisaties heen vlotter te laten verlopen. Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen immers niet bij alle diensten hulp krijgen. De diensten waarbij ze wel terecht kunnen, herken je op de website Wegwijs in Gent aan een *. Vanuit het GIPS-netwerk kan je ook cliëntoverleg aanvragen ondersteund door een neutrale voorzitter. 
  • Twee keer per jaar komt in Gent het Migratieforum samen. Dit is een overlegorgaan waarin het middenveld en burgers in gesprek gaan over de uitdagingen rond de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers. 
  • AD REM is het officiële adviesorgaan van de Stad Gent met betrekking tot het thema etnisch-culturele diversiteit. Het geeft advies, signaleert knelpunten en stelt oplossingen voor rond thema's die belangrijk zijn voor de etnisch-culturele diversiteit in Gent. Zo brengt het de stem van mensen met een migratieachtergrond tot bij de beleidsmakers. 
  • SOGA (Stedelijk Overleg Gezondheidszorg Alle ECM) is een overleg dat 2-jaarlijks samenkomt ter uitwisseling en bespreking van signalen rond toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren onder de Etnisch Culturele Minderheden.

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.