Verblijf

Heb je meer info nodig over je verblijf in België? Bij het Infopunt Migratie van Stad Gent kun je zonder afspraak vragen stellen rond de verblijfswetgeving en het vreemdelingenrecht. 

Zit je met vragen over vreemdelingenrecht, mensen zonder papieren, rechtspositie, regularisatieprocedures, vluchtelingen...? Ga eens langs of bel naar het Transithuis.  

In de Themawerking Vreemdelingen begeleidt OCMW Gent mensen met een onzeker verblijfsstatuut. Je krijgt info over de verblijfsprocedure, over sociale zekerheid en over gezondheidszorg. De maatschappelijk werker bekijkt of financiële hulp mogelijk is en kan bemiddelen bij schuldeisers. Je krijgt hulp bij het zoeken naar een goede en betaalbare woning. In sommige situaties betaalt het OCMW je medische kosten.


Tip: Begeleiders van gezinnen in een precaire verblijfssituatie kunnen terecht op de website Wegwijs in Gent !


 

Printer Friendly, PDF & Email