Rechtbanken

Om te weten te komen tot welke rechtbank je je moet richten of waar je in beroep kunt gaan tegen een uitspraak is niet eenvoudig. Je kan met deze vraag ook steeds terecht bij de Advocatenlijn Gent (09 269 62 56):

Volgens materie en/of territorium 

  • de arbeidsrechtbank: alles rond werk en werkgever, arbeidsovereenkomst, werkloosheid, ontslag, arbeidsreglementen, kinderbijslag, ... 
  • de familierechtbank: alles rond familiale geschillen, scheidingen, huwelijken, wettelijk samenwonen, ouderlijk gezag, dringende en voorlopige maatregelen bij onenigheid tussen echtgenoten en samenwonende, ...
  • de jeugdrechtbank: MOF of VOS-jongeren, uitvoering ouderlijk gezag, ...
  • de politierechtbank: alles rond verkeersdelicten en -overtredingen, herstel van schade na verkeersongevallen, ...
  • de rechtbank van eerste aanleg: burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank en jeugdrechtbank
  • de rechtbank van koophandel: alles rond handelsgeschillen, statuten van rechtspersonen en vzw's, faillissementen, ...
  • de strafuitvoeringsrechtbank: waakt over de uitvoering van straffen 
  • het vredegerecht: alles rond huur-of buurproblemen, bewindvoering, ...

Organisatiestructuur: piramide (klik op de afbeelding voor meer informatie) 

piramidestructuur rechtbanken en hoven

 

 

 

 

 

 

 

 


Tip: Digitale bereikbaarheid van rechtbanken en hoven: burgers of hun advocaat kunnen bepaalde documenten (zoals conclusies en stukken) digitaal neerleggen of uploaden in een gerechtelijk dossier. 


 

Printer Friendly, PDF & Email