Politie

Het 'Bureau Politionele zorg' van de Lokale Politie Gent speelt een belangrijke rol in de eerste opvang en begeleiding na een traumatische ervaring. Vaak is de politie de eerste instantie waar slachtoffers en/of nabestaanden mee te maken krijgen (denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval, intra-familiaal geweld, ...). Een correct en respectvol onthaal, het verstrekken van basisinformatie en -indien nodig- een correcte doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten is noodzakelijk. 


Tip: Bij het Centraal Meldpunt kan je niet-dringende meldingen doorgeven. Voorwaarde is dat deze niet dringende meldingen zich voordeden of voordoen op het grondgebied van de Stad Gent.


 

Printer Friendly, PDF & Email