Penale boetes en gerechtsdeurwaarders

Een penale boete is een boete die je krijgt omdat je een misdrijf hebt gepleegd. Wanneer je deze boete niet (op tijd) betaalt, kunnen er extra kosten of maatregelen genomen worden zoals loonbeslag en invordering door de gerechtsdeurwaarder. 


Tip: Je kan een afbetalingsplan aanvragen . Motiveer je aanvraag goed (je inkomen, maar ook van je sociaal-economische situatie, eventuele schuldenlast, ...).  Op die manier kan je aantonen dat  je aanvraag redelijk is. Je hoeft niet te wachten op een goedkeuring om het voorgestelde afbetalingsplan op te starten.


 

Printer Friendly, PDF & Email