Alimentatievordering

Wanneer je (ex-) partner de onderhoudsvoorwaarden niet naleeft kan je een aanvraag doen bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Zij kunnen achterstallig onderhoudsgeld invorderen. In sommige gevallen geven ze ook een voorschot op het onderhoudsgeld als je een beperkt inkomen hebt. DAVO treedt niet automatisch op. Je moet een aanvraag indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je leest er alles over op de overheidswebsite.

Wat je moet meebrengen:

  • identiteitskaart
  • twee exemplaren van het aanvraagformulier dat je ook op de website terugvindt
  • de uitvoerbare titel (de rechterlijke beslissing of notariële akte over het onderhoudsgeld)
  • alle stukken die bewijzen dat je het onderhoudsgeld niet ontvangen hebt 
  • als je een voorschot vraagt:
    • kopie van het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting
    • kopie van de drie laatste loonfiches

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.