Gevangenis

In de gevangenis van Gent kan je  psychosociale begeleiding krijgen tijdens jouw detentie én ter voorbereiding van jouw reïntegratie in de maatschappij. De sociale dienst werkt nauw samen met verschillende externe organisaties. De psychosociale dienst in de gevangenis bestaat uit een team van psychiaters, psychologen en maatschappelijk assistenten. Voor geïnterneerden is een aangepaste en intensievere begeleiding voorzien. 

Voor vragen over de werking van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, kan je terecht bij de beleidscoördinator Koenraad Polfliet op het nummer 09 234 66 50.


Tip: Touché begeleidt gedetineerden, ex-gedetineerden en andere personen die in de problemen komen door agressie


TipOBRA|Baken vzw werkt zowel binnen de muren van de gevangenis om gedetineerden met een (vermoeden van) beperking te ondersteunen (Ontgrendeld) als preventief met jongeren met een (vermoeden van) een beperking en risicogedrag om hen net buiten de gevangenismuren te houden (4HOBO).  Aanmelding vanaf 16 jaar.


 

Printer Friendly, PDF & Email