Multidisciplinair team (MDT)

Niet elke organisatie kan een aanvraag bij het VAPH starten. Hiervoor erkent het VAPH een aantal diensten als multidisciplinair team (MDT). Een multidisciplinair team is een dienst die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaat bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH. Ze maken een multidisciplinair verslag. Dat verslag moet je als meerderjarige indienen bij het VAPH na goedkeuring van je ondersteuningsplan (OP PVB). Als je minderjarig kind nood heeft aan langdurige, intensieve en gespecialiseerde opvang en begeleiding, dan start je de aanvraagprocedure bij de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) op. De opmaak van dit verslag is gratis

Printer Friendly, PDF & Email