Buitenlands diploma

Heb je een diploma behaald in je land van herkomst? Een specialist voor diplomagelijkschakeling kan je helpen bij de aanvraag om jouw diploma te laten erkennen in België. Een hoger diploma dat in België erkend is, geeft je meer kans om verder te studeren of een gepaste baan te vinden.

Het onderzoek naar de gelijkschakeling van je diploma is betalend. In sommige situaties (verhoogde tegemoetkoming, leefloon, erkend vluchteling, ...) moet je niks betalen. Vraag ernaar bij IN-Gent.

Printer Friendly, PDF & Email