Mensenrechten

Er bestaan 6 erkende mensenrechteninstituten.

  • De Liga voor Mensenrechten informeert en onderneemt actie rond alles wat te maken heeft met mensenrechten. In geval van een inbreuk op mensenrechten kan de Liga aanklagen.
  • Het Vlaams Mensenrechteninstituut beschermt en bevordert als onafhankelijk instituut de mensenrechten in Vlaanderen.
  • Unia: Slachtoffers van discriminatie, racisme of haatmisdrijven, krijgen hulp in alle onafhankelijkheid.
  • het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: de juridische cel van het Instituut behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van geslachtsdiscriminatie. 
  • Myria Federaal Migratiecentrum: waakt over de grondrechten van vreemdelingen en stimuleert de strijd tegen menselhandel en -smokkel.
  • het Kinderrechtencommissariaat: De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is er voor jongeren onder de 18 jaar en hun belangenbehartigers. Als volwassene kan je klacht indienen zolang het gaat over de rechten van een min 18-jarige.

Voorbeelden van mensenrechten zijn: recht op privacy, gelijke kansen voor iedereen, vrijemeningsuiting, ...

  • Voor juridische hulp  kan je contact opnemen met een Justitiehuis of een advocaat. Met andere vragen en problemen kan je je wenden tot het CAW in jouw buurt.
  • Op jeugdrecht.be vinden praktijkwerkers toegankelijke en betrouwbare informatie over de rechten van kinderen en jongeren.

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.