Werken op maat

Werken en werk vinden met een handicap is niet vanzelfsprekend. Er zijn initiatieven die je op weg helpen en er bestaan maatregelen om jou te helpen in je job. Heb je een erkende arbeidshandicap? Dan kan je terecht bij de VDAB voor ondersteunende maatregelen. Zo kan je begeleiding krijgen van een doventolk of een tegemoetkoming voor de aanpassing van je gereedschap, werkkledij of werkplek. Je kan onder bepaalde voorwaarden ook een tussenkomst voor je verplaatsingskosten aanvragen. Meer informatie over begeleiding naar werk vind je in de rubriek werken.

Soms kun je met je handicap niet terecht op de gewone arbeidsmarkt. In dat geval kun je misschien wel aan de slag in een maatwerkbedrijf (beschutte werkplaats). Om in een maatwerkplaats te werken, vraag je toelating aan de VDAB. Of misschien kun je onder begeleiding van dienst begeleid werken ook terecht in een sociale voorziening, een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf. Begeleid werken is een vorm van begeleiding via het VAPH zonder verloning of arbeidscontract.


Tips: 

  • Brake-Out is een leertraject voor mensen met een verstandelijke beperking (18 tot 30j) van 3 jaar als overgangsfase tussen onderwijs en werk. Je kan deze ondersteuning met je persoonsvolgend budget betalen.
  • Het kLink-traject van BlinkOut biedt begeleiding naar werk op je eigen tempo.
  • Autimatic biedt begeleide toegang tot interessante jobs voor mensen met autismeHet is een online platform en overbrugt met thuiswerk de kloof tussen talent en kansen. 
  • Het Werkburo (begeleid werk) is er voor iedereen met een arbeidshandicap die inclusief wil werken. Volwassenen krijgen begeleiding via een individueel traject naar een arbeidsmatige activiteit op de reguliere arbeidsmarkt.

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.