Sociale Kaart van Gent wordt voorgesteld aan de Gentse onthaalmedewerkers

De website www.socialekaartvangent.be wordt de komende weken voorgesteld aan de Gentse onthaalmedewerkers van OCMW Gent, CAW Oost-Vlaanderen en de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten. Achter de log-in krijgen de onthaalmedewerkers een overzicht van de welzijnsorganisaties die actief zijn in Gent. Momenteel wordt ook nog volop gewerkt aan een overzicht via levensdomeinen.

Nieuwe organisatie "Het Pandschap" bouwt krotten om tot betaalbare woningen

Een nieuwe sociale organisatie knapt verkrotte panden op en verhuurt ze aan mensen met een lager inkomen. De huisbaas blijft eigenaar, maar staat zijn woning af aan het sociaal verhuurkantoor tot wanneer de renovatiekosten met de huurgelden terugbetaald zijn. Het verschil met traditionele sociale woningen is dat dit gebeurt met privékapitaal, niet met overheidsgeld. Meer info op de website van HET PANDSCHAP.