Vertrouwenspersoon

Body

De vertrouwenspersoon is een familielid, vriend of een ander persoon die door jou is aangewezen om je bij te staan bij: 

  • het verkrijgen van informatie over je gezondheidstoestand
  • de inzage van je patiëntendossier of het verkrijgen van een afschrift ervan
  • het neerleggen van een klacht

Je kan zelf een vertrouwenspersoon aanwijzen met het formulier 'Aanwijzing van een vertrouwenspersoon'.


Let op: Een vertrouwenspersoon is niet hetzelfde als een vertegenwoordiger, die opkomt voor je rechten indien je hiertoe niet in staat bent of een bewindvoerder, die aangesteld wordt door de vrederechter. Meer weten? Bekijk het filmpje hieronder of lees de brochure patiëntenrechten:


Nieuw: Gezondheidsgidsen (Community Health Workers) leggen de brug tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. De vrijwilligers nemen allerhande taken op zoals meegaan naar de dokter, de tandarts, het ziekenhuis, Kind en Gezin,… of helpen bij het invullen van papieren/digitale formulieren. Via de partnerorganisaties in het project kun je voor jouw cliënt een gezondheidsgids aanvragen. Lees meer.


InfofichePatiëntendossier, Netwerkversterking (rubriek kinderen en jongeren), Ombudsfunctie GGZ (rubriek geestelijke gezondheid)

Printer Friendly, PDF & Email