E

E-inclusie

Titel
Body

Het begrip e-inclusie of digitale inclusie omvat de hulp voor mensen met digitale moeilijkheden. Ze kunnen om verschillende redenen (geen toegang, lage vaardigheden, lage motivatie, geen ondersteuning in de buurt, ...) drempels ervaren en digitaal uitgesloten zijn. 


Tip: Hier vind je een handig overzicht van eenvoudige handleidingen voor mensen met digitale moeilijkheden.


Infofiche: Digipunten, Sociale voordelen telecommunicatie 

Eenzaamheid

Titel
Body

Eenzaamheid is een multidimensionaal begrip. Sociale eenzaamheid verwijst naar een gemis van betekenisvolle contacten met een bredere kring van mensen zoals vrienden, buren, collega’s, mensen met zelfde interesses. Terwijl emotionele eenzaamheid wijst op een subjectief gemis van een emotionele hechte band of een intieme relatie met een vriend of partner. Existentiële eenzaamheid kan ontstaan bij ouderen, mensen met een ziekte-ervaring zonder toekomstperspectief of als mensen het gevoel hebben er niet meer toe te doen omdat ze geen duidelijke maatschappelijke rol (meer) vervullen. Er zijn verschillende organisaties, verenigingen of methodieken die inzetten op sociale contacten en netwerkversterking. 


Infofiche: Lotgenotencontact en zelfhulpgroepenOntmoeting Ouderen, Ontmoeting mensen met een beperkingBuddywerking, Netwerkversterking kinderen en jongerenBreed onthaal, OntmoetingsplaatsenEerstelijnspsychologische initiatieven

Eerstelijnszorg of eerstelijnshulp

Body

De eerstelijnszorg is de eerste, niet (tot weinig) gespecialiseerde stap in de hulpverlening. De eerste lijn is toegankelijk voor een breed publiek en komt meestal als eerste in aanraking met de problematiek. Daar vertel je dus eerst je verhaal/probleem/vraag en schatten ze in of doorverwijzing en/of een diepgaandere begeleiding nodig is.

Voorbeelden van eerstelijnszorg zijn bijvoorbeeld je huisarts of wijkgezondheidscentrum, het CAW/JAC-onthaal, het OCMW-Welzijnsbureau of lokaal dienstencentrum in je buurt en de dienst maatschappelijk werk (DMW) van je ziekenfonds. Heb je een heel specifieke vraag? Er bestaan ook onthaaldiensten op thema of doelgroep.


Ergotherapie

Titel
Body

Ergotherapeuten maken mensen met gezondheidsproblemen maximaal zelfredzaam - thuis, op het werk en in hun vrije tijd - via allerhande materialen, activiteiten en hulpmiddelen. Hun cliënten zijn even gevarieerd als de klachten die ze behandelen. Ergotherapie is een begeleidings- en behandelingsvorm voor kinderen, volwassenen en senioren met een tijdelijke of blijvende handicap of met andere gezondheidsproblemen. Ergotherapeutisch advies helpt je bijvoorbeeld uitzoeken hoe je je woning kunt aanpassen volgens jouw noden en behoeftes. Je leert zittend koken, kledij aantrekken met één hand of rijden in een rolstoel. 


Infofiche: Ergotherapie aan huis

Ervaringsbewijs

Body

Door de dagelijkse praktijk doe je ervaring op en word je goed in je job of leer je bepaalde vaardigheden aan. Soms wil je dat ook kunnen bewijzen, bijvoorbeeld wanneer je op zoek gaat naar een (nieuwe) job of als je wil doorgroeien binnen het bedrijf waar je werkt. Ook als je geen diploma of attest hebt, kun je met het ervaringsbewijs je vaardigheden aantonen. Het is een officieel en algemeen erkend document van de Vlaamse overheid. 

Hoe kan je een ervaringsbewijs behalen?

  • Schrijf je in: kies het beroep waarvoor je een ervaringsbewijs wil behalen en schrijf je in.
  • Ga op gesprek: heb je je ingeschreven, dan nodigt het testcentrum je uit voor een inschattingsgesprek. Tijdens dit gesprek overloopt de begeleider je competenties om na te gaan of het zin heeft dat je deelneemt aan de testing. Daarnaast geeft hij je praktische informatie.
  • Neem deel aan de testing: tijdens een praktische proef in het testcentrum toon je aan dat je de juiste competenties hebt om het beroep uit te oefenen. De proef is uitgewerkt door mensen uit de praktijk.  

Meer info bij VDAB: Behaal je ervaringsbewijs


Infofiche: Onderwijs, opleiding en vorming volwassenen

Ervaringsdeskundigheid

Body

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. Een ervaringsdeskundige heeft de individuele ervaring verwerkt en overstegen. Mensen met ervaringsdeskundigheid komen tot een gedeeld verhaal door het aanhoren en verzamelen van de vele verhalen van hun medepatiënten of lotgenoten.

Steeds meer professionele organisaties zetten ervaringsdeskundigen in op de werkvloer. Vooral in de sector geestelijke gezondheid, maar ook rond het thema armoede en in ziekenhuizen zijn vandaag al opgeleide ervaringsdeskundigen aan de slag. 


Tip: Lees de getuigenis van ervaringsdeskundige Mia op de website zelfhulp.be.


Infofiche: Zelfzorg, Gebruikersparticipatie

European Disability Card of EDC

Body

De Europese handicapkaart vergemakkelijkt de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat je een handicap hebt. Ze biedt je handicap specifieke toegangstarieven of andere voordelen bij culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding en sport. Je kunt de kaart aanvragen bij het VAPH via het digitale loket mijn vaph als je erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH. Als je niet erkend bent door het VAPH, dan kun je nagaan of je via de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid recht hebt op de European Disability Card (EDC).


Tip: Heel wat partners zoals Mini-Europa, de Grotten van Han of de Zoo van Antwerpen, maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. In de toekomst wordt dit nog uitgebreid. Raadpleeg de lijst met partners van de EDC.


Infofiche: Ontmoeting en vrije tijd mensen met een beperking

Euthanasie of actieve levensbeëindiging

Body

Sinds september 2002 is euthanasie in België onder strikte voorwaarden toegelaten. Met een wilsverklaring kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Heb je geen uitdrukkelijke wilsverklaring? Dan is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. 


Tip: Meer informatie over de procedure, de voorwaarden en wat je moet meenemen voor de wilsverklaring vind je hier. 


InfoficheActieve levensbeëindigingLevenseinde zorg

Extramurale zorg

Body

Extramurale zorg is een term die iets zegt over de locatie waarop je zorg ontvangt. De zorg gebeurt buiten 'de muren' van het ziekenhuis of zorginstelling. Omdat je niet in een ziekenhuis of instelling hoeft te verblijven, kun je langer in je eigen omgeving blijven. Dit zorgt daarnaast voor een verkorting van eventuele wachtlijsten. 


Infofiche: Thuiszorg

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.