Huisvestingsinitiatieven

Zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM)  als het sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuren woningen aan personen met een laag inkomen. Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt eigen sociale woningen. Een sociaal verhuurkantoor verhuurt woningen van private eigenaars aan een sociaal tarief. 

Verschillende toewijzingsmethodes

In het kort komt het er op neer dat bij de sociale huisvestingsmaatschappijen de inschrijvingsdatum telt (de persoon die het langste op de wachtlijst staat, krijgt als eerste een sociale woning).
Het sociaal verhuurkantoor houdt meer rekening met de situatie ( woonnood, inkomen, kinderlast, ...) en geeft op basis daarvan een aantal punten. Bij een gelijk aantal punten komt diegene die het langst op de wachtlijst staat bovenaan.

Door de grote vraag naar betaalbare woningen kan de wachttijd erg lang zijn. Schrijf je dus op tijd in.


Let op: Regelmatig organiseren de sociale huisvestingsinitiatieven actualisatierondes om na te gaan of je nog steeds op de wachtlijst voor een sociale woning wil staan. Het is belangrijk dat je deze brief krijgt en beantwoordt! Geef dus steeds adreswijzigingen door. 


Tip: Verhuis je naar een andere gemeente? Schrijf je binnen de drie maanden in op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij in je nieuwe gemeente. Hierdoor wordt de inschrijvingstermijn niet onderbroken.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.