Crisis

Een crisissituatie is een situatie waarbij er hier en nù onmiddellijk iets moet gebeuren. Dat kan onder andere, maar niet noodzakelijk, zijn uit  veiligheidsoverwegingen voor jezelf of voor die van derden.

Levensbedreigende situatie 

-> Noodnummers (politie, brandweer, ...)

Algemene crisis 

-> Crisisteam De Schelp In tegenstelling tot wat de term 'opvang' in eerste instantie doet geloven, is het niet automatisch zo dat iemand in een crisissituatie onderdak vindt bij Crisisteam De Schelp. Effectieve opvang is slechts een middel om de crisis hanteerbaar/beheersbaar te maken. Als je in een crisissituatie zit, kan je op elk moment van de dag of nacht naar De Schelp. Je kan bellen of gewoon langsgaan. Samen met een hulpverlener ga je op zoek naar de beste hulp. De Schelp kan daarbij andere diensten inschakelen of je familie en vrienden contacteren. Aanmelden kan 24/7 via het telefoonnummer 09 265 04 90 of informeer bij het CAW Onthaal!

Wonen/huisvesting/opvang (+begeleiding)

-> Vluchthuis (vrouwen en hun kinderen) Ben je het slachtoffer van geweld of dreig je dat te worden? Een vluchthuis biedt een geheim en beveiligd onderkomen aan vrouwen (en hun kinderen) die niet langer thuis kunnen of willen verblijven, wegens bedreiging, een gevoel van onveiligheid of angst, misbruik of geweld. De adressen van vluchthuizen zijn geheim. Tijdens je verblijf kan je rekenen op individuele begeleiding. Aanmelden via het nummer 0800 13 500 of ga langs bij het CAW Onthaal!  Hulpverleners kunnen het Vluchthuis consulteren via het nummer 09 223 02 21

 -> Opvangcentra en nachtopvang

Voor meer informatie en contactgegevens verwijzen we door naar de mini sociale kaart crisis

Printer Friendly, PDF & Email