Hulpverlening kinderen en jongeren

Jeugdhulplandschap

Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen is heel divers. Het omvat een breed aanbod aan intensieve en minder intensieve hulpvormen. Een belangrijk onderscheid in de jeugdhulp is het onderscheid tussen:

  • rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: op deze hulpverlening kan je zelf een beroep doen samen met een professional, zoals je huisarts, CLB, Kind & Gezin, OCMW, CAW, Opvoedingswinkel, ...¬†
  • niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: op deze hulpverlening kan je pas een beroep doen na¬†goedkeuring¬†van de Afdeling Continu√Įteit en Toegang Oost-Vlaanderen.

Toegang tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Om gebruik te maken van het niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod moet je samen met een (jeugd)hulpaanbieder een aanvraag indienen bij de¬†Afdeling Continu√Įteit en Toegang Oost-Vlaanderen (ACT).¬†De¬†Afdeling Continu√Įteit en Toegang¬†beslist of je toelating krijgt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.¬† Voorbeelden van niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp zijn:¬†een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening.¬†

Wie kan aanmelden bij ACT?

Onder 'jeugdhulpaanbieder' wordt verstaan: alle¬†hulpverleners of¬†voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, zowel rechtstreeks toegankelijke als¬†niet rechtstreeks (NRTJ) toegankelijke jeugdhulpverlening (RTJ) of beide. Concreet betekent dat dat de brede instap, mutualiteiten, OCMW, hulpverlening RTJ-NRTJ, Multidisciplinaire teams (MDT‚Äôs), enz kunnen aanmelden bij de Afdeling Continu√Įteit en Toegang.¬†

Onder bepaalde voorwaarden kan een jongere of zijn ouders zelf ook rechtstreeks een aanvraag indienen bij ACT. 


Tip: HOTSPOT is een spel voor jongeren rond de sociale kaart van Gent. Er is ook een mini sociale kaart verbonden aan het spel voor jongeren met vragen over relaties, gevoelens, vrije tijd of verslaving.


 

Printer Friendly, PDF & Email