Diagnostiek

Is er nood aan diagnostiek of wanneer het rechtstreeks toegankelijk aanbod niet toereikend is en er nood is aan meer ingrijpende hulp, kan je terecht bij een multidisciplinair team (MDT).

Waar vind je de erkende MDT's:

Wanneer een MDT een diagnose gesteld heeft en er nood is aan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dan kan er een aanmelding gebeuren bij de Afdeling Continuïteit en Toegang.

Printer Friendly, PDF & Email