Crisisjeugdhulp

Het netwerk crisisjeugdhulp vangt een crisissituatie op. Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden

Het crisismeldpunt:

 • is 24u/24u, 7d/7d bereikbaar
 • verkent samen met de aanmelder het probleem
 • informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk
 • geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven)
 • schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan

Het crisisaanbod kan uit één of meerdere hulpprogramma('s) bestaan:

Telefonische permanentie

Wanneer iemand zich in een crisissituatie bevindt en er moet hier en nu iets gebeuren, kan er telefonisch contact opgenomen worden met het Crisismeldpunt Integrale jeugdhulp (09/265 04 90- 24/24). De permanentie helpt mee zoeken naar een gepast antwoord op de vraag. Indien aangewezen verwijst de permanentie door naar de meest geschikte crisishulp.

RADAR- Crisis biedt snelle, kortdurende zorg bij een plots verergerd psychisch probleem bij kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) en hun context. Het programma Crisis bestaat uit verschillende Oost-Vlaamse partners uit de geestelijke gezondheidszorg. Iedereen kan bij hen voor een aanmelding of consult telefonisch terecht. De partners vind je terug in onderstaande folder.

Vormen van crisishulp

 1. Crisisinterventie: schat de crisis in, kortdurende begeleiding ter plaatse, installeert veiligheid (max. 3dagen).
 2. Crisisbegeleiding: een crisisbegeleider begeleidt het gezin intensief aan huis en dit gedurende maximaal 28 dagen (3 à 5 bezoeken per week).
 3. Crisisopvang (bed/bad/brood, max. 7dagen)het kind of de jongere verblijft maximaal 7 dagen in een voorziening of pleeggezin. Daarna moet er een andere oplossing voorhanden zijn.

Het doel van het crisisnetwerk is om binnen de 24u een gepast antwoord te zoeken en om meer ingrijpende jeugdhulp op lange termijn te voorkomen. 

 

  Folders
  Printer Friendly, PDF & Email