Gebruikersvereniging

Een gebruikersvereniging is een vereniging die de belangen en de rechten van (een groep van) personen met een beperking en hun omgeving verdedigt, invloed uitoefent op het beleid om de situatie van personen met een beperking te verbeteren en hen informeert. 

Zij zijn een eerste aanspreekpunt voor elke vraag rond handicap en beantwoorden je vragen gratis. Sommige gebruikersorganisaties geven ook workshops rond de persoonsvolgende financiering (PVF) en de aanvraag ervan via het ondersteuningsplan. Vaak moet je lid zijn/worden om van hun volledige aanbod gebruik te maken.

Ervaringsdeskundigen spelen doorgaans een belangrijke rol in de werking van een gebruikersvereniging. Zij hebben zelf een beperking, zijn ouder van een kind met een beperking, partner, familie, … Het aanbod van een gebruikersvereniging verschilt naargelang de doelgroep en doelstelling:

  • informatie - vorming - advies - ondersteuning
  • sensibilisering via campagnes
  • belangenbehartiging
  • lotgenotencontact
  • ontspanning
  • sociaal-juridisch advies of rechtsbijstand…

NieuwVraagwijzer (KVG vzw) maakt je wegwijs in het zorglandschap en helpt je bij de administratieve procedures die je moet doorlopen om ondersteuning aan te vragen.


 

Printer Friendly, PDF & Email