Dak- en thuislozen

Mensen in dak- of thuisloosheid kunnen vaak terecht in de organisaties in de andere rubrieken (links). Hieronder vind je de initiatieven die specifiek gericht zijn naar deze doelgroep. 

Waar kan je terecht voor ondersteuning overdag?

 • Inloopcentrum: dak- en thuislozen in Gent kunnen tijdens de openingsuren terecht in een van inloopcentra. Je kan er tot rust komen, je verwarmen, buurtbewoners ontmoeten, je kleren wassen, ...  Meestal is er ook een computer aanwezig en kan je aan lage prijs iets eten.
 • Brugteam: maakt de brug tussen dak- en thuisloze mensen en de reguliere hulpverlening. Op jouw tempo leg je een traject af om hulp te vinden bij het OCMW, het CAW onthaal of een andere hulpverlenende organisatie. Het brugteam vindt jou in de inloopcentra of in de nachtopvang.
 • Dienst thuislozenzorg OCMW: Iedere dakloze in Gent kan hier terecht voor ambulante sociale hulpverlening. Je krijgt begeleiding naar een woning en werk. Tijdens de begeleiding kan je als dakloze financiële steun ontvangen (zoals leefloon, huurwaarborg, tussenkomst in ziekenhuisfacturen of schoolkosten voor kinderen, ...). 

Materiële ondersteuning:

 • Stad Gent stelt lockers ter beschikking voor het opslaan van kledij, slaapzak en belangrijke documenten. De lockers zijn 24/7 toegankelijk.

 • Op het was & plas-plan vind je een overzicht van alle publieke toiletten in Gent waar je gratis naar het toilet kan en vaak ook drinkbaar water vindt. Daarnaast kan je op een aantal plaatsen terecht om te douchen/baden en de was te doen.

 • Op het stadsplan van Enchanté vind je snel de weg naar de Gentse hartelijke handelaar die kleine diensten aanbiedt aan wie hier nood aan heeft. Haal je eigen plan bij een GentinfoPunt in je buurt.

Wat zijn de (nacht)opvangmogelijkheden in Gent?

   Vertaal deze pagina

   

  Fout gezien?

  Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.