Precaire woonsituatie

Heb je problemen met je (ver)huurder en dreig je uit je huis gezet te worden of over te gaan tot uithuiszetting? Dan kan (preventieve) woonbegeleiding van de huurder helpen om te vermijden dat de situatie escaleert. Zowel sociale als private verhuurders, externe diensten en de huurder zelf kunnen een probleemsituatie aanmelden voor preventieve woonbegeleiding bij een Welzijnsbureau of via het CAW-onthaal.

Iedere dak- en thuisloze in Gent kan bij de dienst thuislozenzorg van OCMW Gent terecht voor ambulante sociale hulpverlening. Het doel van deze hulpverlening is om je opnieuw te begeleiden naar een woning en werk. Tijdens deze begeleiding kan je als dakloze financieel ondersteund worden (enkele mogelijkheden: leefloon, huurwaarborg, tussenkomst in ziekenhuisfacturen of schoolkosten voor kinderen, ...).  Ook hulpverleners kunnen voor informatie terecht bij de dienst thuislozenzorg.

Mensen met een woonproblematiek kunnen ook terecht bij de woonbegeleiding van CAW Oost-Vlaanderen. Tijdens deze begeleiding wordt er samen met de cliënt en het netwerk gewerkt op de verschillende levensdomeinen. Aanmelding en toeleiding gebeurt door het CAW-Onthaal.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.