Huisvestingsinitiatieven

Zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM)  als het sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuren woningen aan personen met een laag inkomen. Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt eigen sociale woningen terwijl het sociaal verhuurkantoor woningen van private eigenaars onderverhuurd aan een sociaal tarief. 

Verschillende toewijzingsmethodes

In het kort komt het er op neer dat bij de sociale huisvestingsmaatschappijen de inschrijvingsdatum telt (de persoon die het langste op de wachtlijst staat, krijgt als eerste een sociale woning).
Het sociaal verhuurkantoor houdt meer rekening met de situatie ( woonnood, inkomen, kinderlast, ...) en geeft op basis daarvan een aantal punten. Bij een gelijk aantal punten komt diegene die het langst op de wachtlijst staat bovenaan.

Wachttijden

Door de grote vraag naar betaalbare woningen kan de wachttijd erg lang zijn. Je doet er goed aan je zo snel mogelijk in te schrijven! Informeer bij de woonwijzer in je buurt of je in misschien in aanmerking kan komen voor een huursubsidie of een huurpremie. Vraag ondertussen ook eens naar de verschillende alternatieve woonvormen in Gent (zie meer weten?).


Let op: Regelmatig organiseren de sociale huisvestingsinitiatieven actualisatierondes om na te gaan of mensen op de wachtlijst nog steeds interesse hebben in een sociale woning. Het is héél belangrijk dat je deze brief (kan) ontvangen en op tijd beantwoordt! Geef dus steeds adreswijzigingen door. 


Tip: Verhuis je naar een andere gemeente? Schrijf je binnen de drie maanden in op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij in je nieuwe gemeente. Hierdoor wordt de inschrijvingstermijn niet onderbroken.


Let op: Huurpremie en huursubsidie zijn niet cumuleerbaar. Er zal steeds gekeken worden naar wat er voor jou het voordeligste is. 


Let op: Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor het huren van een sociale woning. Kijk de nieuwe regelgeving na in de brochure. Of stel je vragen bij de woonwijzer in je buurt.


 

Printer Friendly, PDF & Email