Verontrustende opvoedingssituatie

Anoniem je verhaal vertellen en tips vragen

  • De hulplijn 1712 is het nummer waar je anoniem naar kan bellen bij vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling. Zowel slachtoffers als betrokkenen worden bijgestaan door ervaren hulpverleners. Ze geven informatie, advies of verwijzen je door naar verdere hulp.
  • Kinderen en jongeren kunnen zelf anoniem terecht op awel.be voor een luisterend oor (via telefoon, mail of chat).
  • Op www.nupraatikerover.be kan je anoniem chatten met een medewerker van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling over geweld, verwaarlozing of (seksueel) misbruik.

Consult en melding van verontrusting

Elke hulpverlener heeft de verantwoordelijkheid om ook in een verontrustende opvoedingssituatie maximaal binnen de vrijwillige hulp te zoeken naar oplossingen. Maar soms volstaan de mogelijkheden daar niet. 

Wanneer je verontrust bent over de veiligheid en ontwikkelingskansen van een minderjarige in zijn thuissituatie en je onvoldoende medewerking krijgt van de cliënten (kinderen/ouders) kan je een beroep doen op de gemandateerde voorzieningen:

  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)

Zij onderzoeken of er sprake is van maatschappelijke noodzaak en bieden ook een consultfunctie aan voor hulpverleners. Zij kunnen beslissen om in te grijpen in de hulpverlening. Indien de cliënt(en) de hulp weigeren kan er doorverwezen worden naar de gerechtelijke jeugdhulp. De gemandateerde voorzieningen hebben geen eigen aanbod.

Als uit het onderzoek naar maatschappelijke noodzaak blijkt dat niet rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp nodig is, dan kan de gemandateerde voorziening samen met de hulpverlener een aanvraag doen bij de Afdeling Continuïteit en Toegang.

0ngeboren en heel jonge kinderen (van -9 maanden tot 3 jaar)

Maak je je als professional zorgen over een ongeboren of heel jong kind? Vraag je je af of het nog voldoende veilig is voor het kind om in de thuissituatie te verblijven?

Dan kan je beroep doen op Zorggarantie van Opgroeien. Ze proberen samen met jou te zoeken naar een onmiddellijke, kwaliteitsvolle en duurzame oplossing voor het kind.

Crisissituatie


Tip: Zeker wanneer de minderjarige of zijn ouders al gebruik maken van jeugdhulp is het aangewezen dat de jeugdhulpaanbieder samen met zijn cliënt(en) de aanmelding bij de gemandateerde voorzieningen opneemt en hen niet zonder meer doorverwijst.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.