Ouderenmis(be)handeling

Wanneer je als slachtoffer van geweld of misbruik 55 jaar of ouder bent, spreken we van ouderenmis(be)handeling of OMB. OMB kan verschillende vormen aannemen:

  • Lichamelijke mis(be)handeling
  • Psychische mis(be)handeling
  • Financieel en materieel misbruik
  • Seksueel geweld
  • Verwaarlozing
  • Schending van de rechten

Bij ouderenmisBEhandelingĀ is het geweld niet altijd slecht bedoeld. De ā€˜BEā€™ benadruktĀ dat naast er opzettelijke mishandeling ook sprake kan zijn van niet bewuste handelingen of nalaten van handelingen die de oudere verdriet, pijn of kwaad berokkenen. Ook een mantelzorger die uit onwetendheid zijn dementerende partner dagelijks vastmaakt aan de zetel om zijn veiligheid te garanderen, valt onder de noemer OMB. Dit heet ā€˜ontspoorde zorgā€™.

Meer informatie vind je op de website van 1712 of op de website van het Vlaams ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handelingĀ (VLOCO). Je kunt anoniem en gratis bellen naar de hulplijn 1712.Ā Als je belt staat daarna het telefoonnummer niet op de telefoonrekening. Iemand anders weet dus nietĀ dat je ernaar gebeld hebt.

Gebeurt de mis(be)handeling niet in jouw privĆ©situatie, maar in een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf ofĀ een dagverzorgingscentrum? DanĀ kan je de woonzorglijn contacteren.


Ā 


Vertaal deze pagina

Ā 

Fout gezien?

Contacteer ons viaĀ info@socialekaartvangent.beĀ om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.