D

Discriminatie

Body

Definitie van Unia: Er is sprake van discriminatie wanneer een persoon in een vergelijkbare situatie minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon zonder dat daarvoor een relevante rechtvaardiging kan worden gegeven.

Het kan gaan om een bewuste of onbewuste poging om iemand te discrimineren of schaden (directe discriminatie) of om het onrechtstreekse gevolg van een beslissing of procedure (indirecte discriminatie). Een voorbeeld van indirecte discriminatie: een werkgever beslist een extra premie te geven aan voltijdse medewerkers. Aangezien de meerderheid van de halftijds tewerkgestelden van het vrouwelijke geslacht zijn, is er een vorm van indirecte discriminatie. De opdracht geven om te discrimineren is eveneens verboden. Bijvoorbeeld: een eigenaar die zijn makelaar vraagt  niet te verhuren aan gezinnen met kinderen.

Discriminerende praktijken blijven realiteit:


InfoficheMeldpunt discriminatie

Doortrekkersterrein

Body

Een doortrekkersterrein is een terrein dat bestemd en ingericht is voor het tijdelijk plaatsen van woonwagens (meestal rijcaravans, maar dat kunnen ook kermiswagens,  kampeerauto's, stacaravans of verplaatsbare 'chalets' zijn).

Woonwagenbewoners kunnen in Gent terecht op het doortrekkersterrein dat beheerd wordt door Amal. Het nodige sanitair zoals toiletten en douches zijn voorzien, water en elektriciteit is beschikbaar. Het terrein is enkel toegankelijk na reservatie en dit maximaal 5 maal per jaar gedurende telkens maximaal 21 dagen. 


InfoficheWoonwagenbewoners en voyageurs

Dringende medische hulp (DMH)

Body

Dringende medische hulp (DMH) is medische hulp aan personen die zonder verblijfsdocumenten in België verblijven. Het is geen rechtstreekse financiële hulp aan de betrokken persoon, maar de garantie dat ook illegaal verblijvende personen toegang krijgen tot medische zorg. OCMW Gent verleent dit recht door het verstrekken van een medische kaart.

Dringende medische hulp is meer dan de zorg waarvoor je naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Ook  preventieve zorg (=bedoeld om erger te voorkomen) kan onder DMH vallen zoals een medisch onderzoek, een kinesitherapiebehandeling of een bezoek aan de huisarts. Op de website van het Agentschap voor Integratie en Inburgering vind je een overzicht van alle zorgen die onder DMH kunnen vallen. 


Tip: Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal in België verblijven, kunnen ook in aanmerking komen voor andere hulp: materiële hulp in de vorm van huisvesting in een opvangcentrum.


Infofiche: Gezondheidszorg, Medische zorg mensen met een migratieachtergrond

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.