Woonwagenbewoners en voyageurs

Roma, woonwagenbewoner, Rom, Voyageur, campingbewoner. De woorden worden vaak door elkaar gebruikt, alsof het één groep is. Toch betekent elke term iets anders. Woonwagenbewoners leven permanent in een woonwagen, meestal op een daartoe voorzien woonwagenterrein. De Vlaamse Wooncode erkent een woonwagen als volwaardige woonvorm. De geldende kwaliteitsvereisten worden dus ook toegepast op de woonwagen. Door de toename van het aantal woonwagenbewoners in Vlaanderen en het gebrek aan terreinen, is woononzekerheid een groot probleem voor deze groep.

Gent voorziet in: 


Tip: Het Forum Van Etnisch-Culturele Minderheden heeft een specifieke werking rond woonwagenbewoners en Roma (belangenbehartiging, beeldvormingstrajecten zodat er meer begrip is rond de leefstijl van deze mensen, helpdesk woonwagenbewoners voor advies en doorverwijzing, ...)


 

Printer Friendly, PDF & Email