Bemiddeling

Titel
Body

Heb je een conflict met je partner, je buur, je (huis)baas, collega of een andere persoon? Je hoeft niet meteen naar de rechtbank. Je kunt bemiddeling starten vanuit vrijwillige keuze om een gerechtelijke procedure te vermijden. Je kunt het traject ook op elk moment stopzetten.

Er bestaan verschillende soorten bemiddeling, maar ze hebben allemaal iets gemeen: je zoekt samen met een onpartijdige bemiddelaar naar een oplossing. De bemiddelaar geeft informatie en helpt onderhandelen. Je gaat op zoek naar een overeenkomst die voor iedereen aanvaardbaar is en waarbij ieders belangen gerespecteerd worden. De bemiddelaar legt je dus geen oplossing op (de rechter wel!). Er is er geen enkele tussenkomst van de rechter, bij een minnelijke schikking wel. Als je dat wil, kan een erkende bemiddelaar het akkoord wel afdwingbaar maken (homologatie door de rechtbank). De afspraak krijgt dan dezelfde waarde als een vonnis van de rechter.

Op de website van de federale bemiddelingscommissie vind je meer info over bemiddeling (soorten, voordelen, praktisch, ...), over de kosten van een bemiddeling en kun je zoeken naar een bemiddelaar.


Tip: Bemiddeling (privé) is niet gratis, maar wel goedkoper en zeker sneller dan een gerechtelijke procedure. 


Tip: Kun je de kost van de erkende bemiddelaar niet betalen? Vraag na bij het justitiehuis of bureau voor juridische bijstand of je recht hebt op (gedeeltelijk) gratis bijstand. Of, als je een verzekering voor rechtsbijstand hebt, vraag aan je verzekeraar of bemiddeling opgenomen is.


Infofiche: Bemiddeling in familiezaken, Bemiddeling in sociale zaken, BurenbemiddelingBemiddeling in strafzaken (tussen dader- en slachtoffer)Ombudsdiensten, Onderwijsbemiddeling, Bemiddeling bij jeugddelict

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.