Breed onthaal

Bij de onthaaldiensten kun je langsgaan met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van deze diensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Volwassenen:
CAW (+25)
♦ OCMW (+18)
Dienst maatschappelijk werk 

Jongeren:
♦ Jongerenadviescentrum JAC (12-25)

Ouderen:
Lokaal dienstencentrum OCMW 
Dienst maatschappelijk werk 

Onzeker verblijf:
Transithuis CAW
Onthaal Vreemdelingen OCMW

Ziekte en beperking:
♦ Dienst maatschappelijk werk 

Crisis:
♦ De Schelp CAW

Een onthaalmedewerker helpt je om je welzijnsvraag te verhelderen, heeft oog voor de samenhang van problemen en gaat na of je recht hebt op sociale voordelen. Als de onthaalmedewerker zelf geen oplossing kan aanreiken voor je probleem, dan zal hij je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.  

Heb je een specifieke vraag? Zoek in de structuur links naar onthaaldiensten op thema of doelgroep.


Tip: Er zijn geen wachtlijsten op het onthaal en de eerste hulp is gratis.


 

Printer Friendly, PDF & Email