N

Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen

Body

De Nationale Hulpkas is het sociale verzekeringsfonds van het Rijkinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Nationale Hulpkas Oost-Vlaanderen. De Hulpkas zal je bijstaan en begeleiden als zelfstandigen gedurende je hele loopbaan tot aan je persioen en zelfs daarna. 

Als zelfstandige, helper of helpster, meewerkende echtgenoot of echtgenote moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van de activiteit. Wanneer je dat niet doet, word je automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen. 


InfoficheSociaal Verzekeringsfonds

Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Body

Niet rechtstreeks toegankelijke diensten zijn diensten die enkel ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de Afdeling Continuïteit en Toegang. De hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief.

Toegang tot de niet rechtstreeks toegankelijke diensten krijg je door een aanvraag te doen bij de Afdeling Continuïteit en Toegang. Dat kan je als jongere of ouder zelf doen, samen met een jeugdhulpaanbieder. Zo'n aanvraag gebeurt steeds samen met een jeugdhulpaanbieder door het invullen van een A-document. 


InfoficheHulpverlening kinderen en jongeren

Niet-begeleide minderjarige (NBM)

Body

Niet-begeleide minderjarigen (NBM) omvat zowel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) als niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM). Je kan wel begeleid worden door een volwassene en toch een NBMV zijn als die volwassene niet het ouderlijk gezag of de voogdij over jou uitoefent.


InfoficheNiet-begeleide minderjarigen​​​​​​​

 

Nieuw samengesteld gezin

Body

Een nieuw samengesteld gezin vorm je wanneer je na een scheiding of verlies van je echtgeno(o)t(e) hertrouwt, een nieuwe relatie aangaat of samenwoont met een niet-biologische ouder zijn of haar kind(eren). De 'stiefouder' wordt soms ook de 'plusouder' genoemd. 


Tip: De folder 'Rechten en plichten van wie erbij betrokken is' biedt heel wat informatie over rechten en plichten van plusouders. Bijvoorbeeld: heeft een plusouder een onderhoudsplicht tegenover de pluskinderen? Heeft die recht op kinderbijslag? Adoptie van een pluskind?


Infofiche: Scheiding of relatiebreuk

Nieuwkomer

Titel
Body

Een nieuwkomer is een vreemdeling die zich voor het eerst en nog niet lang (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven) in België heeft gevestigd ongeacht of die persoon hier tijdelijk of langdurig wil blijven, legaal of illegaal verblijft.


Tip: Als je geen Belg bent en naar België wilt verhuizen, dan moet je daar de nodige verblijfsdocumenten voor hebben. De verblijfsprocedure die je als nieuwkomer moet volgen hangt af van je nationaliteit en de duur en het doel van je verblijf in België.


InfoficheAdvies & info voor nieuwkomers, Verblijfsdocumenten

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.