Intersectorale Toegangspoort nu Afdeling Continuïteit en Toegang

Body

Om gebruik te maken van het niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod moet je samen met een (jeugd)hulpaanbieder een aanvraag indienen bij de Afdeling Continuïteit en Toegang Oost-Vlaanderen (ACT). De afdeling 'Continuïteit en toegang' vervangt de vroegere aparte toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap. 

De Afdeling Continuïteit en Toegang beslist of je toelating krijgt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.  Voorbeelden van niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp zijn: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Na een beoordeling van de hulpvraag en de persoonlijke situatie zal een multidisciplinair team (MDT) beslissen over het inzetten van deze gespecialiseerde, langdurige hulp. In de Afdeling Continuïteit en Toegang werken twee teams onafhankelijk van elkaar: het  team indicatiestelling en team jeugdhulpregie.


Tip: Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van Vlaanderen


Infofiche: Hulpverlening kinderen en jongeren

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.