Intersectorale Toegangspoort Jeugdhulp

Body

De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bijvoorbeeld: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Na een beoordeling van de hulpvraag en de persoonlijke situatie zal een multidisciplinair team (MDT) beslissen over het inzetten van deze gespecialiseerde, langdurige hulp.

Aanmelding bij de toegangspoort gebeurt altijd samen met een hulpverlener uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en aan de hand van een A-document. In de toegangspoort werken twee teams onafhankelijk van elkaar: het  team indicatiestelling en team jeugdhulpregie.


Tip: Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van Vlaanderen