Asielzoeker - verzoeker om internationale bescherming

Body

Een asielzoeker is iemand die asiel vraagt in een land waarin hij denkt veiliger of beter te kunnen leven. Er kunnen twee soorten asielzoekers onderscheiden worden:

  • (Politieke) vluchtelingen (veiligheidsredenen)
  • Economische vluchtelingen (kans op beter leven)


Landen die het Vluchtelingenverdrag hebben ondertekend zijn verplicht om politieke vluchtelingen op te nemen. 


Nieuwe terminologie: asielaanvraag -> verzoek om internationale bescherming / asielzoeker -> verzoeker om internationale bescherming


Infofiche: Mensen met migratieachtergrond - asiel en vluchtelingen

Printer Friendly, PDF & Email