Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering wil mensen aanzetten om bewust en actief om te gaan met hun gezondheid en die van anderen. Logo Gezond+ en Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent werken met verschillende partners activiteiten en promotiecampagnes uit voor een betere gezondheid, zoals rond rookstop, gezonde voeding, beweging, mondzorg, geestelijke gezondheid, bevolkingsonderzoeken of vaccinaties. Bij beiden kan je terecht voor materialen en projecten waarmee je aan de slag kan. 

De gezondheidspromotoren van de wijkgezondheidscentra organiseren activiteiten voor gezondheidsbevordering in meer kwetsbare wijken. De Centra voor Leerlingenbegeleiding werken aan preventie bij kinderen en jongeren op school.

Hier vind je een overzicht van initiatieven in Gent die gezond leven stimuleren.


Tip: Verschillende ziekenfondsen voorzien terugbetaling voor preventie of voor een bezoek bij een diëtist of psycholoog. Vraag ernaar bij je eigen ziekenfonds. 


Tip: Je wil meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe? Je huisarts kan je doorverwijzen naar een bewegen-op-verwijzingcoach in je buurt. De huisarts informeert je beweegcoach over de belangrijkste aandachtspunten – zónder medische details door te geven. Vraag een verwijsbrief aan je huisarts. In Gent is bewegen op verwijzing gratis voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en mensen in budget- en schuldhulpverlening


 

Printer Friendly, PDF & Email