Contactpersoon aanmelder

Body

De contactpersoon-aanmelder speelt een belangrijke rol in het realiseren van hulpcontinuïteit bij doorverwijzing. Het is de hulpverlener die de cliënt aanmeldt bij een andere dienst of organisatie. Tot wanneer de nieuwe hulpverlening is opgestart blijft hij of zij je aanspreekfiguur. 

Om de aanvraagprocedure voor VAPH-ondersteuning voor minderjarigen bij de Afdeling Continuïteit en toegang op te starten, neem je contact op met een dienst die je 'contactpersoon-aanmelder' kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams (MDT's) die erkend zijn door het agentschap Jongerenwelzijn. Je vindt de erkende MDT's terug via de website van het agentschap Jongerenwelzijn.

Samen met je contactpersoon-aanmelder, vul je het 'aanmeldingsdocument (A-document)' in. Jouw contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, aan de toegangspoort.


InfoficheOnthaaldiensten (jeugdhulp), VAPH-aanvraag voor minderjarigen

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.