Assistentiewoning (of serviceflat)

In een erkende assistentiewoning kun je als 65-plusser zelfstandig wonen, alleen of met je partner. Het is een aangepaste en veilige woning met zorgondersteuning. Als je gezondheid plots achteruit zou gaan, kan je gewoon in je eigen serviceflat blijven wonen, terwijl je anders sneller terechtkomt in een verzorgingstehuis. Op de website checkassistentiewoning.be vind je meer informatie. Ook de bestaande erkende assistentiewoningen in Gent vind je daar terug.


Let op! Als je een assistentiewoning koopt voor je 65, mag je er zelf nog niet in wonen.


Let op: Serviceflats uitgebaat door OCMW of gemeente, verlenen vaak voorrang aan eigen inwoners (of ouders van inwoners). Je moet soms al een paar jaar in de gemeente wonen om in aanmerking te komen voor een serviceflat. 


Tip: Een erkende assistentiewoning mag je niet verplichten om bepaalde diensten (bv. catering of thuiszorg) af te nemen. Gebeurt dit toch, dan kun je een klacht indienen bij de Woonzorglijn.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.