Verhoogde tegemoetkoming

Body

Iedereen moet een verzekering voor ziektekosten hebben. Zo ontvang je een terugbetaling voor je medische kosten. Je moet je daarvoor verplicht aansluiten bij een ziekenfonds of bij de hulpkas. Mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Je betaalt dan minder of geen remgeld voor raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuisopname, ....

Sommige uitbetaalde voordelen (bv. leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, ...) geven automatisch recht op deze tegemoetkoming. Je hoeft dus zelf niets te doen. Je ziekenfonds of de hulpkas kent automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe en bezorgt je nieuwe klevers met een aangepaste code die eindigt op een 1.  

Heb je een laag inkomen, maar krijg je geen sociale uitkering? Dan kom je niet automatisch in aanmerking. Dien zelf je aanvraag in bij je ziekenfonds. Neem zoveel mogelijk inkomensbewijzen mee (bv. aanslagbiljet, loonbrieven, fiches 281.10, pensioenstroken) voor een vlotte aanvraag. Eens de verhoogde tegemoetkoming toegekend, ontvang je nieuwe klevers met een aangepaste code die eindigt op een 1


Tip: Wil je weten of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Ga langs bij je ziekenfonds of bekijk in dit overzicht of jij recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.


Tip: Het statuut verhoogde tegemoetkoming opent rechten op andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS met kansentarief, sociaal telefoontariefsociaal tarief gas en elektriciteit, gratis huisvuilzakken, ... 


Infofiche: Sociale voordelen gezondheidZiekenfonds

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.