Jeugdbescherming

Een verontrustende opvoedingssituatie is een situatie waarbij de hulpverlener, de cliënt zelf of een andere betrokkene ongerust is over de ontwikkelingskansen of de integriteit van de minderjarige. Van elke hulpverlener wordt verwacht dat hij/zij de verontrustende opvoedingssituaties aanpakt. De hulpverlener kan terugvallen op zijn/haar team of organisatie om mee de risico's in te schatten en de hulpverleningsmogelijkheden te verbreden.

Bij gebrek aan medewerking van de cliënt kan de hulpverlener eveneens terecht bij de consulfuncties voor hulpverleners van de gemandateerde voorziening (OCJ/VK). Samen met de gemandateerde voorziening kan overlegd worden of er al dan niet moet worden overgegaan tot aanmelding. Aanmelding gebeurt door een motivatiedocument (M-doc) over te maken. 

Als de gemandateerde voorziening oordeelt dat hulp maatschappelijk noodzakelijk is, kan het zelf instaan voor hulpverlening en opvolging. Indien nodig wordt de jeugdrechtbank ingeschakeld. 


Let op! Het heeft geen zin om de gemandateerde voorzieningen in te schakelen wanneer de mogelijkheden binnen de vrijwilliger jeugdhulp niet maximaal werden benut via de brede instap, het jeugdhulpaanbod en de Afdeling Continuïteit en Toegang. De gemandateerde voorzieningen hebben géén eigen aanbod


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.