Familiaal geweld

Word jijzelf of iemand in je omgeving geconfronteerd met familiaal geweld? Probeer het te bespreken met een hulpverlener die vertrouwt. Bijvoorbeeld je huisarts, of je maatschappelijk werker van het OCMW, CAW of ziekenfonds

Je kan ook steeds terecht bij het nummer 1712. Dat is een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. De hulplijn is voor alle leeftijden toegankelijk. Je kan gratis en anoniem bellen, chatten of mailen. Je telefoon- of chatgesprek verschijnt niet op de telefoon- of internetrekening.

Bij de buddywerking Goudlijm van vzw Zijn vind je steun bij ervaringsdeskundigen.

Op deze pagina's vind je informatie en aanbod rond specifieke vormen van familiaal geweld:

Wil je beter kunnen omgaan met je eigen agressieve gevoelens? Vzw Touché biedt begeleiding en vorming aan aan wie in moeilijkheden komt door agressie.

Ondersteuning aan professionelen:

Hulpverleners kunnen bij onderstaande organisaties terecht voor (telefonische) ondersteuning en advies rond situaties van familiaal geweld.

  • Team Partnerconflict- en geweld CAW
  • GAMS voor eergerelateerd geweld (vb: gedwongen huwelijken, genitale verminking)
  • OTA voor eergerelateerd geweld (vb: gedwongen huwelijken, genitale verminking)
  • VK & OCJ bieden consult bij vermoeden van een verontrustende opvoedingssituatie.
  • Vzw touché geeft vormingen aan hulpverleners die anderen begeleiden in het omgaan met hun agressie.
  • VLOCO: consult bij ouderenmis(be)handeling
  • Bureau Politionele Zorg: contacteer de referentieambtenaar politie voor informatie en advies bij misdrijven i.k.v. familiaal geweld.

Bij erg complexe, onveilige situaties van familiaal geweld en in het geval de reguliere vormen van ondersteuning niet voldoende hulp bieden, kan een professional een aanvraag indienen voor ketenaanpak. Dit is een samenwerkingsverband tussen partners uit politie en parket, hulpverlening en bestuur. Meer info, voorwaarden en de procedure van aanmelding vind je hier.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.