Thuiszorg

Titel
Body

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijnsgezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

De Vlaamse zorgverzekering (of Vlaamse Sociale Bescherming) vormt een aanvulling op de invaliditeitsuitkering voor personen met een beperking of senioren. Je kan er onder meer thuiszorg mee betalen. Je kan een zorgbudget aanvragen via de website Vlaamse Sociale Bescherming of via je maatschappelijk werker bij het OCMW, LDC of DMW.


Infofiche: ThuiszorgZorgbudgetten

Printer Friendly, PDF & Email