Inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT

Body

Sommige mensen zijn door een handicap niet in staat om op de arbeidsmarkt voldoende te verdienen. Voor hen is er de inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT. Het bedrag varieert naargelang de gezinssamenstelling en ernst van de handicap. Deze tegemoetkoming kan je enkel online aanvragen op handicap.belgium.be. Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. 


Tip: IVT opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoerverwarmingstoelageUiTPASsociaal telefoontariefsociaal tarief gas en elektriciteit... 


Gerelateerde infofichestegemoetkomingen mensen met een beperking en checklist sociale voordelen