U

Uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW)

Body

In Vlaanderen zijn er 4 uitbetalingsinstellingen: ABVV, ACLVB, ACV of HVW. Je bent vrij om te kiezen of je je al dan niet aansluit bij een van de vakbonden. Je kan een beroep doen op je vakbond wanneer je arbeidsgerelateerde problemen en vragen hebt, maar ook wanneer je (plots) werkloos wordt en je een werkloosheidsuitkering wilt ontvangen. Het is bij de vakbond (of in geval je je bij geen van de vakbonden hebt aangeloten, de HvW)  dat je je werkloosheidsuitkering moet gaan aanvragen. Na goedkeuring van je aanvraag door de RVA, is het ook je vakbond (of de HvW) die je werkloosheidsuitkering uitbetaalt.

  • Vakbonden/HvW vragen aan en betalen uit.
  • RVA beslist of je al dan niet recht hebt op een werkloosheids-/ inschakelingsuitkering. 

InfoficheUitbetalingsinstellingen

Uithuiszetting

Body

De meeste uithuiszettingen doen zich voor op de private huurmarkt, maar ook je sociale verhuurder kan een uithuiszettingsprocedure opstarten. 

Preventieve woonbegeleiding van CAW Oost-Vlaanderen zal proberen om een uithuiszetting te voorkomen door met de eigenaar te bemiddelen.  Zowel de huurder als de verhuurder kan bij een dreigende uithuiszetting contact opnemen met het CAW-Onthaal om preventieve woonbegeleiding op te starten.

Ook OCMW Gent zet woonbemiddelaars in om het aantal uithuiszettingen terug te dringen. Iedereen waarbij een procedure uithuiszetting wordt opgestart, krijgt van het OCMW een uitnodiging met het aanbod om te bemiddelen. 


Tip: Woonbemiddeling komt vaak te laat. Wacht niet tot je brieven van de vrederechter krijgt om hulp te vragen! Door op tijd te bemiddelen kun je voorkomen dat er gerechtelijke procedures worden gestart. 


Tip: Je kan ook gratis langsgaan bij de Woonwijzer in je buurt of bij de Huurdersbond (mits jaarlijks lidgeld van 25 euro, of gratis via doorverwijzing via bv. Woonwijzer, SAAMO, OCMW...).


Infofiche: Bemiddeling bij dreigende uithuiszetting

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.