Telefonische hulp en chat

  • Heb je nood aan een gesprek? Ben je op zoek naar een luisterend oor of wil je anoniem je verhaal kwijt? Bel Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 (24/7).
  • Bij vragen over geweld en misbruik (seksueel misbruik, verwaarlozing, mishandeling, familiaal geweld, pestgedrag) kun je¬†gratis en anoniem terecht op het nummer 1712.
  • Hier vind je nog andere¬†noodlijnen waar je¬†terecht kan om over je zorgen te praten.
  • Is praten te moeilijk? Vaak kan je ook chatten of mailen.¬†Voor dringende zaken neem je toch best telefonisch contact op, dat gaat vaak sneller.

Tip: Heb je thuis geen computer of internet? Dan kan je terecht in een Digipunt. Je kan er gratis gebruik maken van een computer met internetverbinding. Iedereen is welkom!


Printer Friendly, PDF & Email