Telefonische hulp en chat

  • Tele-Onthaal: Hier kan je anoniem terecht voor een gesprek en luisterend oor via het nummer 106. Het nummer is 24/7 bereikbaar en bellen is gratis.
  • 1712: Bij vragen over geweld en misbruik (seksueel misbruik, verwaarlozing, mishandeling, familiaal geweld, pestgedrag) kun je hier gratis en anoniem terecht.
  • Luisterende oren: hulplijn rond partnergeweld waar je in verschillende talen geholpen wordt.
  • Andere noodlijnen waar je terecht kan om over je zorgen te praten.

Is praten te moeilijk? Vaak kan je ook chatten of mailen. Voor dringende zaken neem je toch best telefonisch contact op, dat gaat vaak sneller.


Printer Friendly, PDF & Email