Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Als volwassene kun je deelnemen aan allerhande vormingsactiviteiten georganiseerd door het sociaal-cultureel volwassenenwerk.  De vormingen leiden niet tot een attest of diploma  maar zetten in op volwassenen levenslang en levensbreed laten leren. De erkende sociaal-culturele organisaties worden ingedeeld in werksoorten:

  • verenigingen: vrijwilligers van lokale afdelingen organiseren activiteiten voor leden en andere geïnteresseerden vaak voor een bepaalde doelgroep of rond een bepaald thema
  • volkshogescholen (of Vormingplus-centra): hebben ook een aanbod voor kwetsbare mensen. Meer informatie over de volkshogescholen op www.vormingplus.be.
  • landelijke vormingsinstellingen: hebben expertise en specialisatie in een bepaald thema (natuur en milieu, zingeving, zorg, persoonlijkheid en relaties, …) of een bepaalde doelgroep (personen met een handicap, werknemers, …)
  • bewegingen: willen mensen ‘in beweging‘ brengen en organiseren activiteiten die sensibiliseren, inzicht en vorming bieden en aanzetten tot sociale actie.
  • etnisch-culturele federatie: etnisch-culturele verenigingen of zelforganisaties zijn gebundeld in federaties. De zelforganisaties  zijn allochtone verenigingen ontstaan om contacten met het land van herkomst te behouden en situeren zich vaak in het sociaal-cultureel domein of in het politieke domein. Ze nemen ook een rol op om mensen van diverse origine in de samenleving te integreren.

Vind een sociaal-culturele organisatie:

  • Op Socius.be kun je zoeken naar organisaties.
  • Op Prettiggeleerd.be vind je een regionaal overzicht van de activiteiten en organisaties.
  • Op Uitingent.be kun je zoeken in de vrijetijdsagenda.

Tip: De prijzen variëren sterk. Afhankelijk van je statuut kun je kortingen krijgen. Via de gratis toepassing MyBEnefits kan je je attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen. 


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.