Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Als volwassene kun je deelnemen aan allerhande vormingsactiviteiten georganiseerd door het sociaal-cultureel volwassenenwerk.  De vormingen leiden niet tot een attest of diploma  maar zetten in op volwassenen levenslang en levensbreed laten leren. De erkende sociaal-culturele organisaties worden ingedeeld in werksoorten:

  • verenigingen: vrijwilligers van lokale afdelingen organiseren activiteiten voor leden en andere geïnteresseerden vaak voor een bepaalde doelgroep of rond een bepaald thema
  • volkshogescholen (of Vormingplus-centra): hebben ook een aanbod voor kwetsbare mensen. Meer informatie over de volkshogescholen op www.vormingplus.be.
  • landelijke vormingsinstellingen: hebben expertise en specialisatie in een bepaald thema (natuur en milieu, zingeving, zorg, persoonlijkheid en relaties, …) of een bepaalde doelgroep (personen met een handicap, werknemers, …)
  • bewegingen: willen mensen ‘in beweging‘ brengen en organiseren activiteiten die sensibiliseren, inzicht en vorming bieden en aanzetten tot sociale actie.
  • etnisch-culturele federatie: etnisch-culturele verenigingen of zelforganisaties zijn gebundeld in federaties. De zelforganisaties  zijn allochtone verenigingen ontstaan om contacten met het land van herkomst te behouden en situeren zich vaak in het sociaal-cultureel domein of in het politieke domein. Ze nemen ook een rol op om mensen van diverse origine in de samenleving te integreren.

Tips:

  • Op Socius.be kun je zoeken naar organisaties.
  • Op Prettiggeleerd.be vind je een regionaal overzicht van de activiteiten en organisaties.
  • Op Uitingent.be kun je zoeken in de vrijetijdsagenda.

Tip: De prijzen variëren sterk. Afhankelijk van je statuut kun je kortingen krijgen. Via de gratis toepassing MyBEnefits kan je je attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen. 


 

Printer Friendly, PDF & Email