Sociale zekerheid

Body

De sociale zekerheid in België vervult een belangrijke functie in armoedebestrijding en is gebaseerd op het principe van solidariteit tussen: werkenden en werklozen, gezonden en zieken, gezinnen met kinderen en zonder kinderen, jongeren en ouderen, mensen met een inkomen en zonder. Iedereen met een inkomen betaalt verplicht een bijdrage om later recht te hebben op een uitkering of tegemoetkoming. De sociale zekerheid herverdeelt die bijdragen op basis van informatie in de kruispuntbank.

De sociale zekerheid voor 3 zaken:

  1. een vervangingsinkomen bij loonverlies (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid)
  2. een aanvulling op het inkomen voor bepaalde "sociale lasten", zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten
  3. bijstandsuitkeringen via de sociale bijstand als je onvrijwillig niet langer over een beroepsinkomen beschikt

Let op: Zelfstandigen hebben een eigen sociaal zekerheidsstelsel.


Infofiche: Sociale voordelen, Onthaaldiensten sociale hulp- en dienstverlening 

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.