Sociale cohesie

Body

Sociale cohesie duidt de samenhang in een samenleving aan. Het gaat over een bepaalde betrokkenheid van mensen bij elkaar (Ken ik mijn buren en medeburgers? Kunnen we elkaar vertrouwen? Voelen we ons veilig op straat? Voelen we ons verbonden?) en bij maatschappelijke organisaties (maak ik deel uit van het maatschappelijk middenveld? Laat ik mijn stem horen en neem ik initiatief?) 


InfoficheIntegratie mensen met een migratieachtergrond, Ontmoetingsplaatsen en projecten, Wijkregisseurs

Printer Friendly, PDF & Email