VOS-statuut

Body

Statuut dat sinds het Decreet Integrale Jeugdhulp van 2014 gegeven wordt aan een minderjarige waarbij een Verontrustende Opvoedingssituatie wordt vastgesteld. Onder verontrustende opvoedingssituatie wordt verstaan: een toestand waarbij door bijzondere gebeurtenissen/relationele conflicten en/of de leefomstandigheden de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van het kind of de jongere in het gedrang komen.


Tip: Op www.nupraatikerover.be kan je anoniem chatten over geweld, verwaarlozing of misbruik. Het chatgesprek is vertrouwelijk tussen jou en een gespecialiseerde chatmedewerker.


Let op: Voorheen sprak men van problematische opvoedingssituatie (POS). Deze term is niet langer in gebruik. 


Infofiche: Verontrustende opvoedingssituatie, JeugdbeschermingGemeenschapsinstelling

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.