Sociale toeslag

Body

Vroeger hingen de sociale toeslagen af van het feit of de ouder werkloos is, arbeidsongeschikt is of van andere welbepaalde socio-professionele omstandigheden. Op 1 januari 2019 trad er een nieuw systeem van kinderbijslag in werking, het groeipakket. Vanaf nu is er nog één sociale toeslag die afhangt van inkomen en gezinsgrootte. Het maakt dus niet meer uit of de ouder(s) ambtenaar, werknemer, zelfstandige of werkzoekende zijn. Elk kind heeft recht op het Groeipakket en elk gezin dat onder de inkomensgrens valt heeft recht op een sociale toeslag. Naast de sociale toeslag bestaat er ook de zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (vb. een ziekte of handicap). Nieuw in het groeipakket zijn de participatietoeslagen.


Tip: Het aanslagbiljet geeft niet altijd een juiste weerspiegeling van je actuele inkomenssituatie (meestal inkomens van twee jaar geleden). Heb je plots een zwaar loonverlies of is je gezinssituatie drastisch gewijzigd (vb. alleenstaande worden), waardoor je toch recht zou hebben op een sociale toeslag? Neem contact op met je uitbetaler.


Let op: de nieuw sociale toeslag geldt onmiddellijk voor iedereen: zowel voor kinderen geboren vóór 2019 (oude systeem) als voor kinderen geboren vanaf 2019. Het enige verschil: een kind geboren vóór 2019 krijgt de oude bedragen, een kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt de nieuwe bedragen.


Infofiche Sociale voordelen Gezin, Uitbetalers Groeipakket (kinderbijslag)

Printer Friendly, PDF & Email